Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
 
 
O NÁS
Občanské sdružení
Stanovy HT ČR
Členové rady
Seznam patronů
Stránky patronů
Partneři HT
Hledání...

Co dělá koordinátor

Koordinátor je statutárním zástupcem občanského sdružení. To znamená, že:

 • jedná jménem o.s. v úředních záležitostech a prezentuje ho na veřejnosti
 • je odpovědný za správnost dokumentů vydaných jako oficiální stanovisko HT ČR
 • je odpovědný za správnost pozvánek a informací rozesílaných odběratelům z databáze HT ČR
 • je odpovědný za správné nakládání s citlivými informacemi
Co ochraňuje:
 • citlivé údaje ohledně členů, příznivců a partnerů HT podle zákona 121 sbírky 2000 na ochranu osobních dat
  • kontaktní informace na příznivce hnutí HT
  • kontaktní informace na členy občanského sdružení Humanity´s Team - ČR
  • kontaktní informace na obchodní partnery občanského sdružení Humanity´s Team - ČR
  • kontaktní informace na třetí osoby vstupující nějakým způsobem v jednání s HT
  • kontaktní informace na členy světové organizace Humanity´s Team
  • smlouvy, listiny, zápisy z Rad, přihlášky patronů a jiné dokumenty
 • přístupové kódy
  • k bankovnímu účtu, k platebním kartám a k ostatním platebním systémům (PayPal…)
  • k administraci oficiálních stránek HT, diskusních skupin HT a komunitních webů HT
  • pro obsluhu domén ve vlastnictví HT a příslušných emailových schránek
  • pro servery, na kterých máme účet (neziskovky.cz, firmy.cz, atlas.cz, …)
  • pro internetovou komunikaci (Skype…) a k služebním telefonům
Na co dohlíží:
 • veškeré dokumenty vydané jako oficiální stanovisko HT ČR
 • pozvánky a informace rozesílané odběratelům z databáze HT ČR
 • aktuálnost informací vystavených na oficiálních stránkách HT ČR
 • na správné využití finančních prostředků (společně s revizní komisí)
Co podepisuje:
 • Pracovní smlouvy a Dohody o provedení práce
 • Faktury za provedenou práci pro externí subjekty
 • Darovací smlouvy (potvrzení o darech pro HT ČR)
Co podporuje:
 • běh věcí v HT - tefonáty, maily a přímou účastí
 • živý kontakt se zástupci HT z jiných států a se světovou radou HT
 • živý kontakt se zástupci jiných sdružení ideově spřízněnými s hnutím HT

Koordinátor může k provozním účelům určit další osoby, které ho zastupují nebo mu jinak pomáhají a které mají přístup k citlivým informacím.


Přesné vymezení pravomocí koordinátora najdete v našich stanovách.Pozitivní evoluce
 
Home Site Map