Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
 
 
ZAPOJTE SE
Projekty, výzvy
Volné pozice
Přihláška k HT
Spolupráce s HT
Informace pro sponzory
Bankovní informace
Transparentní účet
Partneři HT
Hledání...

Interní předpisy

Interní předpisy (výňatek)


Akce typu HT podporuje:

 • Myšlenky akce rezonují s myšlenkami HT
 • Spolupráce probíhá na principu reciprocity (vzájemné podpory)
 • Podporu schválí koordinátoři, v některých případech společně s Radou

Akce typu HT pořádá:

 • Organizátor předloží Radě projekt akce, ze kterého je zřejmé, jaký záměr akce má a který je v souladu se záměrem HT
 • Akce je organizována podle pravidel transparentního financování akcí HT
 • Rada HT schválí, že HT ČR je pořadatelem


Pravidla transparentního financování akcí HT


Odměna za organizaci:

 1. Organizátor platí svoje náklady za akci jako každý účastník (pokud se účastní programu)
 2. Organizátor si určí způsob tvorby výnosu:
  • z příspěvků účastníků – zahrnuto v poplatku nebo z darů
  • z darů vybraných od účastníků
  • kombinací obou způsobů
 3. Výnos se dělí 50 na 50% mezi organizátora a HT
 4. Ztráta se dělí 50 na 50% mezi organizátora a HT (ztrátou jsou vynaložené prostředky, např.pronájem, na lektora, atd. v případě, že se akce neuskuteční)
 5. Organizátor domluví s lektorem způsob jeho odměny; tu lze zahrnout do nákladů akce, ale lze mu i nabídnout podíl na výnosuPříspěvek světovému týmu:

Na konci roku se Rada HT operativně rozhodne o výši příspěvku, dle aktuálního stavu účtu a dalších plánovaných finančních aktivit.Pozitivní evoluce
 
Home Site Map