Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
 
 
PROGRAMY
Semináře
Lektoři
Týmy a projekty
Celosvětové programy
Newsletter
Partneři HT
Hledání...

Týmy a projekty

Funkční týmy vznikali na základě dlouhodobých potřeb našeho hnutí. Většina z nich má svého koordinátora, který dohlíží nad rozdělováním práce a sdílením zdrojů, které jsou k dispozici. Zároveň také odpovídá za činnost týmu Radě HT a komunikuje s ní veškeré záležitosti týkající se týmu. Tým se také může domluvit, že všichni jeho členové jsou na stejné úrovni v rozhodování. V tom případě každý člen je odpovědný za práci týmu jako celku.


Komunikační tým


Komunikace je samozřejmě jedním z nosných pilířů pro naše společné mosty. To se týká jak externí, tak veškeré interní komunikace v našem samotném hnutí, klíčovou a pravdivou komunikací sami se sebou počínaje. Klíčové směry, do kterých jste vítáni zapojit se, jsou: vlastní prezentace HT a to jak formou různorodých přednášek, tak i navazováním kontaktů s příbuznými sdruženími, organizacemi, duchovními spolky, podnikatelskými subjekty, výzkumnými a vzdělávacími instituty, politiky, představiteli státní správy, pedagogy, umělci a dalšími lidmi utvářejícími naši kulturu a společnost. Dále pak zprostředkování styku a komunikace s médii.
Tak tedy – „pojďme si povědět!“


Kontaktní osoba pro zájemce:


Markéta Potměšilová

Radní HT ČR

marketa.potmesilova@post.czPřekladatelský tým


Práce v překladatelském týmu není pouze o spojení příjemného s užitečnmm – procvičování svých jazykových znalostí a zároveň praktické pomoci HT. Překladatelský tým je místo, kde se setkává láska ke komunikaci, jazyku a mezilidskému porozumění. O porozumění nám jde predevším a vítáme kohokoliv, kdo je chce spoluvytvářet. Překladatelů nikdy není dost, protože množství dostupných inspirativních i informačních materiálů týkajících se HT, Nové Spirituality nebo Hovorů s Bohem je obrovské a v současné době překládáme pouze zlomek z toho, co je k dispozici. Takže pokud chcete přispět k našemu porozumění v HT jako celku, osvěžit své jazykové znalosti, připomenout si principy Nové Spirituality a zároveň dát tu možnost ostatním, vaše pomoc je vítaná v následujících oblastech:

  • překládání z a do jazyka zejména anglického, ale i německého, španělského atd…
  • ojedinělé tlumočení na akcích HT
  • jazykové korektury dokumentů zejména v češtině

Kontaktní osoba pro zájemce:


David Frei

Koordinátor překladatelského týmu HT ČR

david.frei@humanitysteam.orgRedakční tým


Úzce spolupracuje s překladatelským týmem. Zabezpečuje rozesílání informací všem příznivcům HT.


Kontaktní osoba pro zájemce:


David Frei

Koordinátor překladatelského týmu HT ČR

david.frei@humanitysteam.orgVzdělávací tým


Chceme předávat druhým inpsirace, které k nám přichází. Ve vzdělávacím týmu připravujeme poznávací, prožitkové a vzdělávací aktivity, které dávají lidem možnost prožít sebe sama a druhé, kde se učí pracovat ve skupině, seznamují se s principy a znalostmi Nové spirituality. Vzdělávací tým vyvíjí knowhow seminářů, kurzů a přednášek, hledá způsoby, jak hravou a aktivní formou pracovat se skupinou dospělých i dětí. Organizuje semináře lektorů, které HT ČR pozvalo. Podporuje setkávání HT skupinek na místní urovni a začlenování jejich práce do celosvětových projektů.


Kontaktní osoba pro zájemce:


Markéta Potměšilová

Radní HT ČR

marketa.potmesilova@post.czIT Web tým


Poskytuje zázemí a technologii pro komunikaci uvnitř HT pomocí Internetu. Spravuje webové stránky HT, aktivně se podílí na propojování technologií se světovým týmem.


Kontaktní osoba pro zájemce:


Ladislav László

Radní HT ČR

info@humanitysteam.czMarketingový tým


Chceme přitáhnout do HT hojnost. Aktivně vyhledáváme lidi, firmy, nebo další organizace, které chtějí sponzorovat činnost HT. Propagujeme aktivity a produkty, které v HT nabízíme.


Kontaktní osoba pro zájemce:


David Frei

Koordinátor překladatelského týmu HT ČR

david.frei@humanitysteam.orgV případě zájmu o zapojení se do práce v našich týmech, kontaktujte prosím uvedené zástupce. Pokud máte projekt, který by mohl být pro nás zajímavý, seznamte se prosím s podmínkami k vzájemné spolupráci s naší organizací.Pozitivní evoluce
 
Home Site Map