Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
 
 
ÚVOD
Nová spiritualita
Jak jsme začínali
Co nás inspiruje
Zajímavé odkazy
Partneři HT
Hledání...

Smysl mého života

Smysl mého života tkví v procitnutí v sobě samém. Poznat, kdo jsem. Kde stojím? Kam chci? Co ode mě život chce? Jak to mohu splnit? Znamená to nechtít být někdo jiný. Zcela přijmout sám sebe. Převzít své duchovní dědictví a přijmout hojnost. Poznat, že jsem vládcem v obrovském univerzu, univerzu svého těla. V této ohromné říši je každá má myšlenka zákonem, určuje, zda budu zdravý nebo nemocný, určuje veškerý můj osud. Mým úkolem je být ve své říši moudrým vládcem. Poznat, že jsem Stvořitel. Mohu dosáhnout všeho, co si dokážu pomyslet a v co dokážu věřit. Když se mi můj život nelíbí, mohu jej změnit tím, že změním své vědomí.


Život je hra, a dokud žiji, musím ji hrát. Sám ale rozhoduji, jestli se účastním jako figurka, nebo jako hráč. Smyslem života je vydat se na objevitelskou cestu, vědomě prožít dobrodružství zvané život a také si ho vychutnat. Neboť hra života je tady pro mé potěšení.


Smyslem života je poznat, že jsem jedinečný a mohu do života vnést cenný příspěvek svým zcela zvláštním a jedinečným způsobem. Poznat a naplnit své pravé poslání. Poznat „poselství života“ a následovat je. Všechno, co se mi v průběhu života přihodí, jsou pouze „nabídky“. Poznat, že všechny problémy jsou jen úkoly od života, které obsahují dárek – poznání. Problém je jen obalem to, co je uvnitř, je dar poznání. Poznat, že zisk nebo ztráta jsou jedno totéž. Poznat, že místo, na němž právě stojím, je to jediné správné k tomu, abych naplnil tento okamžik. Žít znamená učit se. Učit se využívat neodolatelnou moc myšlení odpovědně a vědomě. Učit se dělat to, co je správné, neopomíjet to, co je nezbytné, a nepřipouštět přitom to, co je špatné.


Smyslem bytí je žít svůj vlastní život! Na to ale musím být SÁM SEBOU. Život je totiž jenom zrcadlovým odrazem mého bytí takového, jaký jsem. Když žiji role, klišé, vzory apod., tedy něco, co vlastně vůbec nejsem, prožívám život, který tomu odpovídá. Pak žiji život svých vzorů, rolí, programů … Proto je smyslem mého života, abych byl sám sebou, abych vůbec měl šanci vést ten život, do kterého jsem se inkarnoval. Smyslem života je „zemřít“ v každém okamžiku a současně se znovu narodit. To znamená, že jsem věčně proměnlivý a flexibilní, stejně jako život sám. Musím tedy být vědomě a pozorně TEĎ A TADY; být sám sebou, projevovat se takový, jaký právě teď jsem. Musím se současně pozorovat a ptát se: „Jsem to opravdu já? Nebo vytvářím nějakou roli, vzorec chování, pro který jsem se kdysi rozhodl? Co když jenom žiji podle mínění, představ, očekávání a přání ostatních?“


Smyslem života je milovat a žít. Otevřít se a být připraven sám pro sebe. Smysl mého života se v každém okamžiku mění. Je právě tak proměnlivý jako život a mé pravé já. Když jsem vědomě sám sebou, když žiji tak, jak je právě v daném okamžiku potřeba, tedy ten okamžik smysluplně naplním, žiji v souladu se sebou a s životem. Pak naplňuji smysl života: poznání, osvobození, transformaci, rozvoj, pozornost, vědomí, bytí sám sebou, život, lásku!


Žít ve svobodě svého já znamená být volný, tj. bez zátěže a bez hranic. Hrát hru života jako objevitelskou cestu, jako dobrodružství. Smysl mého života tkví v objevování mé jedinečnosti a v jejím prožívání. Já sám jsem jedinečný! Žít znamená dávat sebe sama, lásku, kterou jsem. Nechat vše plynout a na ničem neulpívat. Smyslem mého života je nalézat svou pravdu a žít podle ní. To je můj dar světu a ostatním. Můj příspěvek, který mohu dát jenom já. Moje nejniternější vědění, moudrost mého pravého já, božskosti, jíž jsem.


Z knihy: Duchovní zákony, Kurt TepperweinPozitivní evoluce
 
Home Site Map