Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
 
 
ÚVOD
Nová spiritualita
Jak jsme začínali
Co nás inspiruje
Zajímavé odkazy
Partneři HT
Hledání...

Proč vznikl Humanity’s Team?

Proč vznikl Humanity’s Team, co spojuje HT a Nadaci HsB a čím se liší

________________________________________________________


Humanity’s Team je odpovědí na nejčastěji kladenou otázku týkající se materiálů HsB: ‘Co mohu udělat já?’ V průběhu let nadace obdržela přes 100 tisíc dopisů a e-mailů, a velmi mnoho jich obsahovalo něco v tomto smyslu:


„Tyto knihy změnily můj život. Jsem tak vděčný. A vím, že nemohu být jediný. Tyto knihy určitě změnily životy i jiných lidí. Co mohu udělat, abych pomohl rozšířit toto nádherné, svět měnící poselství?“


HT bylo tou inspirující odpovědí na tuto otázku. Stalo se to v listopadu 2003, kdy jsem byl inspirován takový tým vytvořit. K veřejnému prohlášení došlo v únoru 2003, první setkání koordinátorů se uskutečnilo v červnu 2003 v Portlandu ve státě Oregon, kde se sešlo téměř tisíc lidí z celého světa, aby prožili víkend plný vizí a strategií.


HT poskytuje příležitost a cestu pro ty, kteří se chtějí zapojit do spirituálních aktivit – u nich doma, ve své komunitě, ve státě, ve světe.


Práce HT je založena především na dvou nejnovějších knihách HsB:

  • Nová proroctví (The New Revelations)
  • Bůh, na kterého čekáme (Tomorrow’s God)


Obě knihy byly publikovány v Atria Books. „Nová proroctví“ byla vydána na podzim 2002, a „Bůh, na kterého čekáme“ v roce 2004. V těchto knihách je lidstvo vyzýváno vytvořit prostor možností pro Novou spiritualitu, aby se mohla rozvinout po Zemi.


Nová spiritualita je něčím více než jen spojením toho co se píše v knihách HsB. Je to spíše souhrnná moudrost jak starověkých, tak současných spirituálních textů a učení, které zachovávají společné principy. Říká, že lidstvo operuje s neobyčejně nepřesnými představami o Bohu a o Životě a že tyto chybné názory produkují sebedestruktivní chování lidstva.


„Bůh, na kterého čekáme“ obsahuje smělé a dech beroucí předpovědi. Píše se v ní, že lidstvo dokončí tuto práci v průběhu třiceti let. Předpovídá, že v následujících třech desítkách let objevíme nového Boha.


Text definuje povahu Zítřejšího Boha specifickými termíny, které dává do kontrastu s včerejším Bohem a poté zkoumá, jak tento nový Bůh spolu s Novou spiritualitou, inspirovanou Bohem, ovlivní naše každodenní životy v oblasti politiky, ekonomiky, vzdělání, náboženství a vztahů – což je pěticípá hvězda lidské zkušenosti.


Hlavní funkcí HT je nabízet vzdělávací programy, které každému, kdo má zájem, dávají příležitost zabývat se Novou spiritualitou organizovanou cestou, která stále pokračuje.


Účelem týmu je stimulovat nové myšlení o životě a o Bohu, předložit nové myšlenky o tom, jak můžeme žít naše životy a podporovat nové zkušenosti lidstva jako celku a konečně se odvrátit od našeho sebedestruktivního chování.


Nadace HsB je zaměřena na ty, kteří teprve objevují materiály HsB nebo k nim mají specifický vztah – velmi osobní a významný. Jsou to většinou lidé, kteří chtějí s materiálem pracovat podrobněji, chtějí mu lépe porozumět a mít z něj větší užitek tím, že se naučí jak toto aplikovat v každodenním životě.


HT rozšiřuje mandát Nadace – spirituální pomoc pro ostatní – tím, že se neomezuje pouze na poselství obsažené v knihách HsB, ale vyzývá lidstvo zkoumat všechna poselství, jak starověká, tak současná, kterých se od začátku času dostávalo mnoha lidem v jejich hovorech s Bohem. Vyzývá nás vytvořit na Zemi odlišnou zkušenost skrze rozvoj Nové spirituality – tedy nový způsob jak rozumět Bohu, Životu a sobě navzájem.


Takže, ještě jednou zdůrazňuji:


Nadace HsB a HT se zabývají stejnou prací… - “vytvořit svět, ve kterém bude lidstvo skutečně zažívat jednotu, obnovit naše spojení s Bohem a se sebou navzájem a osvobodit lidstvo od tlaku svých vlastních přestav o Bohu, o Životě a o sobě navzájem, abychom vytvořili jiný svět.“


HT pouze maluje silnějším štětcem…


(N.D.Walsch – rozhovor se čtenáři)Pozitivní evoluce
 
Home Site Map