Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
Propojte se s námi!
 
KONTAKTY
Skupinky HT
Virtuální fóra
Internetový obchod
Spřátelené weby
Partneři HT
Hledání...

Kontakty

Markéta Bühler a Ladislav László
Koordinátoøi za Èeskou republikuV pøípadì zájmu o úèast v Humanity’s Team si prosím nejprve prostudujte všechny informace o Humanity’s Team na tomto serveru. Na této stránce si najdìte kontaktní osobu pro Vaší oblast. Pokud je Vaše bydlištì mimo dosah již existujících HT skupinek, mùžete se obrátit o bližší informace na libovolného èlena Rady HT ÈR.


Dotazy obecnìjšího charakteru mùžete také posílat na adresu info@humanitysteam.cz, pøípadnì telefon 774 363 224.


Hlavní mìsto Praha

Praha, kontaktní osoba: David Frei, kontakt: david.frei@humanitysteam.org

Praha, kontaktní osoba: Vilma Frantová, kontakt: vilma.frantova@seznam.cz


Støedoèeský kraj

Ml. Boleslav, kontaktní osoba: Markéta Bühler, kontakt: marketa.potmesilova@post.cz


Jihoèeský kraj

Písek, kontaktní osoba: Marcel Jakimjuk, kontakt: ornolog@seznam.cz


Liberecký kraj

Èeská Lípa, kontaktní osoba: Michael Chlad, kontakt: m.chlad@iol.cz


Jihomoravský kraj

Brno, kontaktní osoba: Vlasta Èudanová, kontakt: sqe@sqe.cz, tel: 608 169 237


Moravskoslezský kraj

Ostrava, kontaktní osoba: Ivo Karásek, kontakt: ivok@email.cz

Ostrava, kontaktní osoba: Kamil Krbálek, kontakt: moebius@seznam.cz


Zlínský kraj

Zlín, kontaktní osoba: Lubomír Dáòa, kontakt: namir@atlas.cz


Olomoucký kraj

Olomouc, kontaktní osoba: Ladislav László, kontakt: info@humanitysteam.cz

Šumperk, kontaktní osoba: Jirka Janec, kontakt: kouty.jesenik@seznam.cz


Kraj Vysoèina

Tøebíè, kontaktní osoba: Vlasta Frantová, kontakt: vlastafra@seznam.cz


Kontakt na Slovensko

Žilina, kontaktní osoba: Eva Janoušková, kontakt: jasna.vec@gmail.comPozitivní evoluce
 
Home Site Map