Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
Co jsi udělal, není důležité ve srovnání s tím, co uděláš…
 
ZAPOJTE SE
Projekty, výzvy
Volné pozice
Přihláška k HT
Spolupráce s HT
Informace pro sponzory
Bankovní informace
Transparentní účet
Partneři HT
Hledání...

Co mohu udělat já

Vzdělávat se

Můžete se v prvé řadě vzdělávat, nejjednodušeji čtením souvisejících knih počínaje knihami Neala Donalda Walsche jako jsou „Hovory s bohem“, „Nová proroctví“ či mateřská kniha Humanity’s Teamu „Bůh, na kterého čekáme“ (Tomorrow’s God). Dále existuje řada neknižních materiálů k prostudování na stránkách Humanity’s Teamu a jiných.


Žít Novou spiritualitu a šířit její principy vlastním příkladem

Můžete, a to je vlastně to nejdůležitější, začít žít podle principů, které chceme s ostatními sdílet. Protože to je to největší. Dělit se slovně a činy se svým okolím, jaké to je opravdově žít Novou spiritualitu. Uvést postupně do praxe to, co si myslíte. Můžou to být drobnosti, ale často i např. výsledná změna zaměstnání. Jedině tak může Nová spiritualita žít a nepřevrátit se v cosi jiného. Nová spiritualita je o novém životě.


Zapojit se do místních skupinek či novou skupinku vytvořit

Můžete se zapojit do některé z místních skupinek HT. Jistě se budou hodit vaše úřední a organizační schopnosti a některý iniciátor vás přivítá jako svého asistenta – dokud nejsou vytvořena stálá pracovní místa, může být pro ně zpracovávání materiálů náročné. Pokud máte zájem, velmi vás i nás obohatí, pokud se sami stanete iniciátorem a založíte novou skupinku, třeba proto, že ve vašem blízkém okolí žádná není. Prosím kontaktujte naše zástupce.


Zapojit se do funkčních týmů HT

Celosvětově i místně existují takzvané „funkční týmy HT“ – týmy zaměřené na nějakou konkrétní oblast – například funkční tým vzdělávání, HT kids (funkční tým vzdělávání pro děti), Celebration of Life Events Facilitators (vedení programů Oslavy života), marketingový, IT/Web (počítače a webové stránky), překladový, redakční, administrativní atd… Podle vaší touhy a schopností se můžete zapojit buďto lokálně nebo celosvětově.


Překládat z angličtiny, ale i jiných jazyků

Existuje řada textů ze stránek www.humanitysteam.org, www.cwg.org či www.newspirituality.org, které bychom rádi přeložili do českého jazyka. Jistě se najdou i další inspirativní materiály. Chcete-li konkrétně pomoci v tom, co děláme, kontaktujte prosím koordinátora funkčního překladového týmu Davida Freie na adrese: david.frei@humanitysteam.org.


Iniciovat a podpořit kampaně pro veřejnost

Zorganizovat přednášku na téma Nová spiritualita a k představení Humanity’s Teamu lze až po důkladném obeznámení a vstřebání myšlenek Nové spirituality. Možné jsou i přísně nenásilné demonstrace, petice či veřejné a dopisové kampaně. Tady je obzvláště důležité uvědomit si, že jejich přínos pro veřejnost, HT i aktivistu jednotlivě závisí na míře, v jaké aplikoval principy Nové spirituality. Tak se lze vyvarovat vnitřní nespokojenosti stejně jako šíření špatného jména. Takovýmto akcím obvykle předchází důkladné projednání se zástupci HT. Vždy jsou k tomu zapotřebí lidé, kteří dokáží veřejnou akci dobře naplánovat či při její realizaci asistovat.


Nastartovat fundraising či sponzoring a objevovat finanční příležitosti

Finanční základ je důležitý pro provoz každého týmu a je nezbytnou cihlou hmotných projektů. Je třeba si uvědomit, že sponzorské dary a finanční přispění členů HT jsou vyjádřením podpory a hodnoty služeb, které naše sdružení či kdokoli jiný poskytuje. Přeji-li si, aby se někdo některým aktivitám věnoval více, než kolik mu dovoluje jeho volný čas, musím ho z jiného zaměstnání vykoupit. Je dobré si uvědomit, že peníze jsou jen další formou energie, která neustále proudí a jejíž směřování určuje naši budoucnost – směřování veškerých financí k obraně a zajištění je stejně omezující, jako stejné směřování veškerých myšlenek. Zastavení toku znamená energetický blok a ztráty. Výše příspěvků nejsou v žádném případě způsobem porovnávání něčí přízně či oddanosti, o níž by kdokoli usiloval, užíváme je jako nástroje a posíláme dál. Proto jakékoli příspěvky a především lidi schopné shánět ty, kteří by rádi podpořili naše aktivity, velmi vítáme. Návrhy ekonomických aktivit se mohou stát stěžejní. Nezanedbatelnou součástí jsou granty ČR, EU a existujících institucí obecně.


Začlenit svou firmu do procesu přetváření společnosti

Máte svoji vlastní firmu, zakládáte nějakou nebo máte rozhodovací pravomoci? Začleňte ji do procesu přetváření společnosti. To je největší materiální výzva! Aplikujte důsledně principy Nové spirituality do jejích základů i produktů a veřejně se přihlaste k její podpoře. Získáte rozšiřující se základnu zákazníků a vložíte do ní skutečný život! Nevěříte, že lze duchovnost aplikovat v ekonomických zájmech? Pak jste nepochopili principy Nové spirituality. Ta se řídí funkčností, nikoli nezakotvenými moralismy.


Být odborným poradcem v projektech Nové spirituality

Jste odborníkem v určité oblasti a chcete se podělit o svoje zkušenosti, zaštítit svým jménem či jinak nabídnout své služby a zároveň jste ochotní se nedržet naučeného, ale zkusit to podle zásad Nové spirituality? Pak jste na správném místě! Právní služby, marketingový a mediální přehled či znalost provozu neziskových organizací a sociálních služeb jsou příklady velmi potřebného kapitálu, stejně jako zkušenost či přímo účast psychosociální praxe ve věznicích, církvích či vzdělávacích a politických strukturách.Pozitivní evoluce
 
Home Site Map